Meer resultaten voor wet medische keuringen

 
wet medische keuringen
Medische keuring Wikipedia.
Rijbewijskeuring in Nederland vereist voor automobilisten van 70 jaar en ouder en bij het aanvragen of verlengen van een rijbewijs CE vrachtwagen of DE bus. Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Medische keuring of met Medische keuring in de titel.
bouwkundige keuring utrecht
Mag een dga medisch beoordeeld worden?
De dga besloot daarmee om onder de Pensioenwet te blijven vallen. Daarom is de Wet op de medische keuring Wmk op de pensioenregeling van de dga van toepassing en mag er geen medische keuring plaatsvinden. De pensioenregeling van Inkt BV betreft een kostbare eindloonregeling.
bouwkundige keuring nijmegen
Medische keuring voor een sollicitatie Sollicitatiedokter.
De wet op de medische keuringen is er voor de versterking van de rechtspositie van personen die een medische keuring ondergaan. De Wet op de medische keuring zoals hieronder te vinden is, is afkomstig van de website van de overheid.
schrobmachine
Alles wat je wil weten over een aanstellingskeuring maar niet meer durfde te vragen Werf.
Maar de CKA is er duidelijk over: het mag allemaal echt niet. Volgens de Wet op de medische keuringen Wmk mag je als werkgever de sollicitant op geen enkele manier een vraag stellen die is gerelateerd aan diens gezondheid. Zelfs een vraag als heeft u bezwaar tegen een medisch onderzoek?
quality score adwords
Aanstellingskeuringen en tests Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
Het geeft de werkgever duidelijkheid over de mate waarin de sollicitant beschikt over de eigenschappen en vaardigheden om een bepaalde functie naar behoren te kunnen vervullen. Wet en regelgeving. ARAR Artikel 9. ARAR Artikel 9a. ARAR Artikel 10. ARAR Artikel 11. Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen. Circulaire: Aanstellingskeuringen en risicowering, 1997. Vaststelling eigen bijdrage bij herkeuring sollicitant. Wet op de medische keuringen Wmk.
bouwkundige keuring limburg
Periodieke medische keuring CAR-UWO.
Het PPMO vervangt de oude keuringen. Dat betekent niet dat vanaf dat moment alle organisaties ook de oude testen direct vervangen door het PPMO. Het PPMO wordt geleidelijk ingevoerd. Het LOGA heeft afgesproken het PPMO na een aantal jaar te evalueren. Mogelijk dat de test moet worden aangepast, bijvoorbeeld vanwege de wijziging van functies binnen het brandweervak. Wetgeving in verband met de medische keuring.
wimperextensions
Hoe zit het ook al weer met de aanstellingskeuring? Personeelsnet.
Pas als het niet anders kan. Een groot aantal werknemers en werkgevers denkt dat een medische keuring als sluitstuk van een sollicitatieprocedure altijd mag, of alleen niet als de betrokken sollicitant daartegen bezwaar heeft. Maar de Wet op de medische keuringen Wmk, die sinds 1998 geldt, stelt strenge regels aan het medisch keuren van sollicitanten.
Wet op de medische keuringen WMK Patiƫntenrecht Menselijk Lichaam Menselijk Lichaam.
De wet biedt de mogelijkheid dat betrokken partijen werkgevers, werknemers, artsenorganisaties en verzekeringsmaatschappijen zon commissie in het leven roepen en stelt zelfs de eis dat dit binnen drie jaar is gebeurd anders wordt dit door middel van een Algemene maatregel van bestuur afgedwongen, maar de onderhandelingen hierover zijn inmiddels afgebroken. Wet op de medische keuringen WMK.
BC.nl-Wet op de medische keuringen.
In het koninklijk besluit bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald dat ten aanzien van de keuringen, bedoeld in artikel 5, de artikelen 5, 9, 11, 12 en 13 op een later tijdstip in werking treden, doch niet later dan drie jaren na het in het eerste lid bedoelde tijdstip. Deze wet wordt aangehaald als: Wet op de medische keuringen.
Gezondheidsverklaring en hypotheek? Vraag advies bij De Hypotheker.
Die verklaring kan aanleiding geven tot een nader onderzoek. Iemands rechten bij een keuring voor een verzekering zijn vastgelegd in de WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de WMK Wet op de Medische Keuringen. Alleen artsen mogen medische keuringen uitvoeren.

Contacteer ons